sabato 14 aprile 2012

Aperis la esperanta traduko de poemaro KANTOJ de Giacomo Leopardi (1798-1837)

GAZETARA KOMUNIKO

Prof-ino Maria Luisa Russo, Prezidantino de NAPOLA ESPERANTO-ASOCIO ĝojas anonci la ĵusan aperon de la longe atendata poemaro de la itala poeto deknaŭjarcenta

Giacomo Leopardi (1798-1837)

KANTOJ

tra la versa esperantigo kaj enkondukaj notoj de Nicolino Rossi

Eldonis, aŭspiciis kaj patronas

NAPOLA ESPERANTO-ASOCIO

Via Pietro Castellino, 115

IT-80131 NAPOLI / Italio

retpoŝto: nicolino.rossi@esperantanapolo.info

Eldonisto: Rolando Editore - Napoli

libroformato: 17 x 24 cm - kolora kovrilo - 208 paĝoj.

Prezo: 15,00 - tuj mendebla ĉe Napola .Esperanto-Asocio.

Triona rabato al esperantistaj Institucioj kaj revendistoj.

Mendintoj ĝis la 31-a de majo 2012 ne pagos la sendokostojn!!!

renato corsetti
via del castello, 1 00036 palestrina, italujo
renato@esperanto.org

__._,_.___

Nessun commento:

Posta un commento