mercoledì 29 luglio 2009

RICHIESTA DI OSPITALITA'
Estimataj gesamideanoj,
Mi estas esperantistino de Bulgario kaj laboras en Nacia Instituto de Teatra kaj Filma Arto en Sofio kiel profesora de belarta parolado sur la scenejo multe da jaroj kune kun fame konata aktorino de(BET) Bulgara Esperanta Teatro - Belka Beleva.Sxi rakontas pri sxiajn belajn memoragojn en via lando,kie ilin prezentis espektakulo "Gastestrino " -Mirandolina de Karlo Goldoni. Mi estis unu jaro en especializacion en (MXAT)en Moskvo kaj kelkfojoj kun la studantoj ni reciproke gastis en la loka Teatra Instituto de Sankt Peterburgo.Ilin havas tre alta nivelo de teatra ,literatura kaj filma kulturo.En mia memoro restas neforgeseblaj prezentagxoj de diversaj espektakuloj. Sed al mi placxas el arto ankau de landoj kiel Hispanio,Italio, Francio. Mi skribas al vi ankau, cxar mi deziras partopreni kongreson en Milano,kiu komencas en 18 julio 2009 j.Gxis nun mi neniam vizitis Italio de" Komedia del Arte " ,de Dante ,de Mikelangxelo ,de Antonioni kaj Felini k.t.p.kaj pro tiu mi revas, songxas vidi ankau Venecio(eventuale Verona,Piza) kaj kompreneble Roma post la 1 de augusto 2009 j. por povi viziti la vidindagxoj, muzeoj kaj arkitekturaj memoragxoj de tiuj urboj kun sxia fama historio.Mi pardonpetas ,sed cxu vi havas eblecon helpi min se vi konas au korespondas kun Esperantistoj au viaj italaj amikoj,parencoj ,kiuj vivas en tiuj urboj por komuniki min kun ilin.Mi ripetas denove ke por mi estas tre interesa la antigua kaj nuna kulturo de tia bela lando Italio. Plenestime salutas vin Ani Mihsot adreso: lin punkto art heliko abv punkto bg ( lin.art@abv.bg )
da Michele Menciassi (esperantista pesarese), questa la risposta e l'ulteriore invito :
Salve,
una esperantista Bulgara chiedeva se fosse posssibile avere ospitalità ad Ancona per qualche giorno nel mese di Agosto. I giorni esatti non me li ha saputi ancora dire.In calce trovate la lettera originaria della Signora Ani. Ani ha preso parte al SAT a Milano ed adesso si trova a Torino, e vi rimarrà fino al 30 Luglio. Se trova Ospitalità in Pisa passerò due giorni a Pisa e dopo sarà mia Ospite a Tavullia per altrettanti 2 giorni. Successivamente se qualcuno avesse la possibilità di ospitarla ad Ancona o volesse approfittare per avere lo scambio con una eksterlandana samideanino mi faccia sapere o contatti direttamente la signora Ani al proprio indirizzo email.
Amike
Michele

mercoledì 15 luglio 2009

82° Congresso SAT a Milano - 82a SAT-Kongreso en Milano


82a SAT-Kongreso en Milano
"Elmigri senlime, vivi sennaciece"18-25/07/2009
82° Congresso SAT a Milano
"Emigrare senza confini, vivere senza nazione"
ARCIESPERANTORETLET ERO N. 52
Mancano 4 giorni al'82° Congresso della SAT a Milano.
Il programma definitivo al sito:
Http://sat.arciespe ranto.it
L'adesione giornaliera al congresso è a offerta libera.
I concerti e le manifestazioni serali sono a ingresso libero
In occasione del Congresso della SAT uscirà il libro "Gramsci e l'esperanto",
Arcipelago editore,
a cura di Andrea Montagner e con introduzione di Carlo Minnaja,
omaggio per i congressisti.
Venerdì 24 luglio alle 17.30 Probal Dasgupta si recherà in visita al Circolo Esperantista Milanese, sito in via De Predis, zona Viale MacMahon a Milano

La sede del congresso si trova in via Zumbini 6 a Milano.
Scendere alla fermata Romolo della linea 2 della metro e prendere il bus n. 47 in direzione Q.re Il Moro per due fermate e scendere alla fermata Ponti-Bilbao.
Anche da Romolo la sede del congresso è facilmente raggiungibile a piedi

mercoledì 1 luglio 2009

SENIGALLIA : COSA FARE ? DOVE ANDARE ? = SENIGALIO : KION FARI ? KION IRI ?

di Franco Giannini

Sicuramente l'estate a Senigallia inizia dalla Roronda a Mare.
Certe la somero in Senigalio iniciatas el la Rondteraso a la Maro.
Essa infatti aprirà i suoi battenti il 1° luglio per chiuderli il 30 Agosto, dalle ore 18 alle 24.
Ĝi ja startigos ĝiajn pordoklapojn la 1° Julio por fermiĝi ilin la 30 Aŭgusto, de la horoj 18 en la 24.
Questo il Calendario:
Tiu ĉi estas la Kalendaron :
Il 1-7 Ram in note-Ram in Jazz, con il cantautore Alessandro Mannarino.
La 1-7 Ram en notoj-Ram en ĵazo kun la kantaŭtoro Alessandro Mannarino.
L'11-7 la regina delle feste "La notte Bianca della Rotonda": dal tramonto all'alba la città vivrà per una notte un indimenticabile clima festaiuolo.
La 11-7 la reĝino de la festadoj "La Blanka Nokto de la Rondteraso": de la sunsubiro en la mateniĝo la urbo vivos dum unu nokto neforgeseblan festan klimaton.
Ma i locali della Rotonda durante i due mesi estivi, ospiteranno le immancabili degustazioni curate da Mauro Uliassi e Moreno Cedroni.
Sed la publikaj lokaloj de la Rondteraso dum la du someraj monatoj, gastigos la neprajn gustumadojn ellaborotaj de la Mauro Uliassi kaj Moreno Cedroni.
Non poteva neppure mancare, dopo il tanto parlare, la mostra-pubblicitaria dell' Arch. Paolo Portoghesi con i suoi progetti, e tra questi il plastico di come vede la rinascita dell'area denominata Sacelit.
Ne povis manki, post la tioma paroli, la reklama-unupersona ekspozicio de la Arkitekto Paolo Portoghesi per liajn projektoj kaj meze de tiuj ĉij la maketo de kiel li vidas la renaskiĝon de la areo nomas Sacelit.
Ma poi non mancheranno comici, musica, ballo ed ancora presentazioni artistiche, prodotti regionali D.O.C.
Sed post ne mankos komikistoj, muziko, danco, kaj ankoraŭ artaj prezentoj, regionaj D.O.C. produktaĵoj.
Insomma, ogni sera un salto alla Rotonda, prima di dire "...questa sera che cosa si fa e dove si va??."
Resume, ĉiu vespero, salto a la Rondteraso, antaŭe de diri "...tio ĉi vespero kio oni faras kaj kien oni iras ?