mercoledì 1 luglio 2009

SENIGALLIA : COSA FARE ? DOVE ANDARE ? = SENIGALIO : KION FARI ? KION IRI ?

di Franco Giannini

Sicuramente l'estate a Senigallia inizia dalla Roronda a Mare.
Certe la somero in Senigalio iniciatas el la Rondteraso a la Maro.
Essa infatti aprirà i suoi battenti il 1° luglio per chiuderli il 30 Agosto, dalle ore 18 alle 24.
Ĝi ja startigos ĝiajn pordoklapojn la 1° Julio por fermiĝi ilin la 30 Aŭgusto, de la horoj 18 en la 24.
Questo il Calendario:
Tiu ĉi estas la Kalendaron :
Il 1-7 Ram in note-Ram in Jazz, con il cantautore Alessandro Mannarino.
La 1-7 Ram en notoj-Ram en ĵazo kun la kantaŭtoro Alessandro Mannarino.
L'11-7 la regina delle feste "La notte Bianca della Rotonda": dal tramonto all'alba la città vivrà per una notte un indimenticabile clima festaiuolo.
La 11-7 la reĝino de la festadoj "La Blanka Nokto de la Rondteraso": de la sunsubiro en la mateniĝo la urbo vivos dum unu nokto neforgeseblan festan klimaton.
Ma i locali della Rotonda durante i due mesi estivi, ospiteranno le immancabili degustazioni curate da Mauro Uliassi e Moreno Cedroni.
Sed la publikaj lokaloj de la Rondteraso dum la du someraj monatoj, gastigos la neprajn gustumadojn ellaborotaj de la Mauro Uliassi kaj Moreno Cedroni.
Non poteva neppure mancare, dopo il tanto parlare, la mostra-pubblicitaria dell' Arch. Paolo Portoghesi con i suoi progetti, e tra questi il plastico di come vede la rinascita dell'area denominata Sacelit.
Ne povis manki, post la tioma paroli, la reklama-unupersona ekspozicio de la Arkitekto Paolo Portoghesi per liajn projektoj kaj meze de tiuj ĉij la maketo de kiel li vidas la renaskiĝon de la areo nomas Sacelit.
Ma poi non mancheranno comici, musica, ballo ed ancora presentazioni artistiche, prodotti regionali D.O.C.
Sed post ne mankos komikistoj, muziko, danco, kaj ankoraŭ artaj prezentoj, regionaj D.O.C. produktaĵoj.
Insomma, ogni sera un salto alla Rotonda, prima di dire "...questa sera che cosa si fa e dove si va??."
Resume, ĉiu vespero, salto a la Rondteraso, antaŭe de diri "...tio ĉi vespero kio oni faras kaj kien oni iras ?

Nessun commento:

Posta un commento